NEW! Select language from the list below:

kronika wydarzeń [ARCHIWUM Z ROKU 2010]    [ARCHIWUM Z ROKU 2011]    [ARCHIWUM Z ROKU 2012]    [ARCHIWUM Z ROKU 2014]
    [ARCHIWUM Z ROKU 2015]

Prezentacja książki "KOSTRZYŃSKIE KOŚCIOŁY" POD CHOINKĘ
W czwartkowy wieczór 19 grudnia br. miało miejsce przedświąteczne spotkanie zorganizowane przez Muzeum Twierdzy poświęcone prezentacji książki autorstwa Pani Alicji Kłaptocz "Kostrzyńskie kościoły". Sama autorka nie mogła z przyczyn osobistych uczestniczyć w spotkaniu. W jej imieniu książkę przedstawił dyrektor MTK Ryszard Skałba, który miał w powstaniu tej publikacji też spory udział. Książka jest kolejną publikacją Pani Alicji poświęconą historii naszego miasta.
Na 128 stronach autorka zaprezentowała tym razem nie tylko przedwojenne, ale również powojenne losy kostrzyńskich świątyń, parafii i kapłanów. Zaletą jest ponad sto, w większości wcześniej nie publikowanych, fotografii ze zbiorów osobistych autorki i z kroniki śp. ks. kan. Franciszka Skałby, którego pamięci to wydawnictwo zostało zadedykowane (prezentacja książki odbyła się dokładnie w 21 rocznicę jego śmierci). Od dzisiaj książka jest do nabycia w siedzibie Muzeum przy ul. Granicznej 1, gdzie zakupić można również szereg innych wydawnictw związanych z historią Kostrzyna i nie tylko.
Dodano: 20.12.2013

Przyjaciel Muzeum 2013 PRZYJACIEL MUZEUM TWIERDZY 2013
Podczas przedświątecznego spotkania zorganizowanego przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn 19 grudnia 2013 roku uhonorowano tytułem "Przyjaciela Muzeum Twierdzy Kostrzyn" panów: Pawła Rychterskiego (na zdjęciu z lewej) oraz Marka Wichrowskiego (z prawej). Przypominamy, że w zeszłym roku tytuł ten został przyznany panom: Ireneuszowi Nalewajczykowi, Józefowi Piątkowskiemu oraz Klausowi Thiel. Dyrektor placówki Ryszard Skałba przyznał, że wybór w tym roku również nie był łatwy, ale wyróżnione osoby z pewnością na niego zasłużyły za współpracę z kostrzyńskim muzeum i okazaną nam pomoc w mijającym roku. Ich sylwetki prezentujemy poniżej.

PAWEŁ RYCHTERSKI - technik mechanik z zawodu, obecnie emeryt. Regionalista i kolekcjoner map. Przewodnik lubuski (posiada certyfikat brandenburski "Lebuser Land"), oraz przewodnik po Twierdzy Kostrzyn. Od 15 lat członek polsko-niemieckiego Stowarzyszenia "Educatio - Pro Europa Viadrina". Autor polskiej wersji wielojęzycznego słownika wyrażeń fortecznych i szeregu opracowań na temat budowli fortecznych kostrzyńskiej twierdzy. Napisał m.in. ok. 40 artykułów pod ogólnym tytułem "Sygnatariusze porozumienia miast - twierdz Kostrzyn 2000". W roku 2013 prowadził dwie wycieczki "Szlakiem kostrzyńskich cmentarzy" i "Szlakiem kostrzyńskich obiektów obrony przeciwlotniczej". Aktualnie pracuje nad sporządzeniem monografii o kostrzyńskich schronach przeciwlotniczych. Odznaczony srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" (2006) oraz medalem pamiątkowym "Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą" (2006). Członek Rady Muzeum.

MAREK WICHROWSKI - lat 34. żonaty. Kostrzynianin od urodzenia, absolwent kostrzyńskich szkół (SP 2 i LO) oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym - studia ukończone w roku 2003. Zawodowo związany z żeglugą morską. Pasjonat historii i modelarstwa, posiadacz interesujących kolekcji związanych z Kostrzynem.

Dodano: 20.12.2013

Kostrzyńskie kościoły "KOSTRZYŃSKIE KOŚCIOŁY" POD CHOINKĘ
Miło nam poinformować, iż w najbliższym czasie ukaże się kolejna publikacja dotycząca historii Kostrzyna autorstwa Pani Alicji Kłaptocz. Tym razem Autorka zajęła się przeszłością (tą odległą i tą najnowszą) kostrzyńskich kościołów, a swoją publikację zadedykowała śp. ks. kan. Franciszkowi Skałbie. Książka wydana sumptem Muzeum Twierdzy obejmuje 128 stron tekstu wraz z ponad setką fotografii i może stanowić znakomity upominek na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. W okresie świąteczno-noworocznym (20 - 31.12.2013 r.) wydawnictwo będzie do nabycia w siedzibie Muzeum Twierdzy (ul. Graniczna 1) oraz wyjątkowo w niedzielę 22 grudnia w obu kostrzyńskich kościołach parafialnych.
Prezentacja nowej książki wraz z jej sprzedażą w promocyjnej cenie (12 zł,-) będzie miała miejsce w czwartek, 19 grudnia o godz. 17:30  w  Kostrzyńskim Centrum Kultury przy ul. Sikorskiego 34. Serdecznie zapraszamy miłośników historii!
Zachęcamy do zakupu tej interesującej książki! Informujemy, iż Muzeum Twierdzy posiada w swojej ofercie również inne pozycje książkowe i albumowe, które idealnie nadają się na upominek pod choinkę [NASZA OFERTA]
Dodano: 6.12.2013

Bastion Król - lewa flanka WYKOP PRZY ZAMKU ZASYPANY
W tym tygodniu zsypano wykop archeologiczny w południowym narożniku zamku odsłaniający relikty zamku krzyżackiego i sklepienie "tajemniczego tunelu", którego przeznaczenie nadal jest badane i który stanowił niewątpliwie dodatkową atrakcję turystyczną. Zabieg ten był jednakże konieczny ze względów konserwatorskich. Istniała bowiem możliwość niszczenia odsłoniętych partii murów w wyniku oddziaływania niesprzyjających zjawisk atmosferycznych (w szczególności mrozu). W przyszłym roku planowane są kolejne badania archeologiczne, które będą stanowiły kontynuację i zarazem uzupełnienie dotychczas przeprowadzonych prac w tej części zamku.
Być może pojawią się kolejne, nie mniej interesujące fragmenty innych, nieznanych nam budowli na terenie Starego Miasta?

Ze wstępnymi wynikami badań mogą Państwo zapoznać się [TUTAJ]

Dodano: 29.11.2013

Bastion Król - lewa flanka LEWA FLANKA "KRÓLA" ZABEZPIECZONA
Od lat '90 część Bastionu "Król" pozostaje niedostępna dla turystów odwiedzających Stare Miasto. W związku z wciąż pogarszającym się stanem lewej flanki tego wyjątkowego w skali Europy zabytku, Miasto Kostrzyn nad Odrą i Muzeum Twierdzy Kostrzyn podjęło kroki, które mają na celu ocalenie tej części Bastionu. W bieżącym roku przeprowadzono odgruzowanie i zabezpieczenie przed osuwiskami wnętrza flanki Bastionu. Mur flanki od strony tarasu został odciążony, a odsłonięte relikty zabytkowych konstrukcji zinwentaryzowane. Uzupełniono łęk zachowanego sklepienia i zabezpieczono go kotwami, podczas gdy wolno stojące mury zostały poddane ustabilizowaniu oraz podmurowaniu.
Projekt został zrealizowany w ramach programu dziedzictwa kulturowego, a dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 150 tys. zł  Podjęte działania zmierzają do kompleksowej rewitalizacji Bastionu "Król".
Dodano: 27.11.2013

http://www.perkun.com.pl/ "ARSENAŁ Z KOSTRZYNA NAD ODRĄ"
Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu, dokumentującego działania Stowarzyszenia Archeologii i Ochrony Zabytków Militarnych PERKUN. Fachowcy zrzeszeni w tym Stowarzyszeniu już od kilku lat, w ścisłej współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, eksplorują podziemia kostrzyńskiego Starego Miasta. Celem tych działań jest sprawdzenie możliwości wytyczenia podziemnej trasy turystycznej i odkrywanie tajemnic przeszłości. Efektem tej współpracy jest m.in. odnalezienie i pierwsze od kilkuset lat wejście do tajemniczego tunelu, odnalezienie wielu sztuk powojennej broni i wciąż trwający proces inwentaryzacji piwnic. Poniżej prezentujemy wspomniany na wstępie film "Arsenał z Kostrzyna nad Odrą"

Przypominamy, iż nielegalna, samowolna eksploracja terenu Starego Miasta nie tylko podlega sankcjom karnym, ale również grozi utratą zdrowia i życia!

Dodano: 25.11.2013

Konferencja JAN Z KOSTRZYNA UPAMIĘTNIONY
21 listopada w sali konferencyjnej Hotelu Bastion odbyło się polsko-niemieckie seminarium historyczne pt. "Jan z Kostrzyna". W spotkaniu, które było prowadzone w języku polskim i niemieckim, wzięło udział ponad 50 osób z polski i zagranicy. Referenci mówili m.in. o wpływie margrabiego Jana Kostrzyńskiego na życie religijne swoich poddanych, wspieraniu przez niego kultury czy też próbowali odpowiedzieć na pytanie jakim był władcą. Uczestnicy mogli poznać także fakty i mity związane z budowanymi przez niego twierdzami, miejscu jego pochówku czy anegdoty związane z postacią władcy Nowej Marchii. Z referatami będzie można zapoznać się na początku przyszłego roku, ponieważ wydane zostaną Konferencjaone w wersji książkowej (dwujęzycznej). W trakcie seminarium uczestnicy odbyli też spacer po Starym Mieście, na którego trasie znalazły się przede wszystkim miejsca ściśle związane z margrabią Janem (zamek, pomnik, twierdza). Seminarium zostało zorganizowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Fortu Gorgast.  

WYGŁOSZONE REFERATY:
Józef Piątkowski (w zastępstwie Błażej Skaziński) - "Stan badań nad inwentaryzacją materiałów ikonograficznych związanych z Janem z Kostrzyna"
dr Christian Gahlbeck - "Jan z Kostrzyna jako władca Nowej Marchii"
dr Heinrich Kaak - "Jan z Kostrzyna jako reformator religijny i władca sumień drobiazgowo regulujących życie poddanych. Społeczno - polityczno - religijne i kulturowe okoliczności zmiany wyznania i reakcji na nią wiernych"
Marcin Wichrowski - "Jan z Kostrzyna jako budowniczy twierdz: przekazy, a rzeczywistość. Organizacja przedsięwzięć budowlanych, źródła ich finansowania, funkcja umocnionych miejsc"
Błażej Skaziński - "Jan z Kostrzyna jako mecenas kultury. Architektura i wyposażenie pałacu, życie dworskie i turnieje rycerskie. Stosunek do dóbr przejętego kulturowego dziedzictwa katolicyzmu. Późniejsze losy pałacu"
dr Reinhard Schmook - "Jan z Kostrzyna w anegdocie"
Robert Piotrowski - "Miejsce pochówku Jana z Kostrzyna i jego losy"

Dodano: 22.11.2013

Paweł Rychterski OSTATNIA TEGOROCZNA WYCIECZKA MUZEALNA
Kilka dni temu miała miejsce ostatnia tegoroczna wyprawa w ramach wycieczek historycznych organizowanych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Dość wczesna pora rozpoczęcia imprezy (ze względu na szybko zapadające ciemności) miała wpływ na frekwencję. W wycieczce szklakiem kostrzyńskich obiektów obrony przeciwlotniczej wzięło udział 10 osób, którym Pan Paweł Rychterski jako przewodnik zaprezentował 4 typowe obiekty tej kategorii. Na terenie Kostrzyna jest więcej tego typu instalacji i wymagają one przynajmniej zinwentaryzowania, gdyż ich stan w kilku przypadkach jest dramatyczny.

Łącznie w roku 2013 odbyło się pięć wycieczek muzealnych (w tym jedna dwukrotnie), dwie kolejne z różnych (ale poważnych) powodów zostały przełożone na rok przyszły. Cykl będzie kontynuowany, gdyż miłośnikom historii przypadła do gustu ta forma poznawania przeszłości naszego miasta.
1. Ludwig Hecht - Miejski architekt i budowniczy Walter Hecht - 21.04.2013 r.
2. Martin Rogge - Wyspa Odrzańska (Oderinsel) - 18.06.2013 r.
3. Paweł Rychterski- Szlakiem kostrzyńskich cmentarzy - 31.08.2013 r. i 21.09.2013 r.
4. Marcin Wichrowski - Cytadela w Spandau - 01.09.2013 r.
5. Paweł Rychterski - Kostrzyńskie obiekty obrony przeciwlotniczej - 07.11.2013 r.
6. Marcin Wichrowski - Mosty i wiadukty kolejowe - odbędzie się w następnym roku
7. Frank Lammers - Cztery kostrzyńskie dworce kolejowe - odbędzie się w następnym roku

Dodano: 18.11.2013

Wycieczka ZŁOTA POLSKA JESIEŃ NA STARÓWCE
Piękna pogoda ostatnich dni października przywiodła na Stare Miasto nie tylko turystów indywidualnych, ale również grupy zorganizowane w różnym przedziale wiekowym. Oprócz seniorów ze Strausberga, pracowników PGE Bełchatów, czy też żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza odwiedziły nas, co szczególnie cieszy, grupy dzieci i młodzieży. Kilka godzin na Starym Mieście spędziły dzieci ze świetlicy terapeutycznej działającej przy parafii pw. NMP Matki Kościoła oraz dzieci z Przedszkola nr 4 "Bajka" z ul. Osiedlowej. W ramach projektu realizowanego przez Muzeum Twierdzy we współpracy z Domem Historii Brandenbursko-Pruskiej z Poczdamu gościliśmy młodzież z Niemiec (łącznie w roku 2013 w programie "Jeden dzień w Krainie Odry" wzięło udział 196 uczniów szkół niemieckich), odwiedziła nas również młodzież ze Szkoły Podstawowej z dalekiej Hajnówki (woj. podlaskie) i z SP 3 w Dębnie. Dlaczego omijają nas kostrzyńskie szkoły? Sami chcielibyśmy poznać odpowiedź na to pytanie...
Dodano: 31.10.2013

Prace w lesie TRZECI ETAP EKSHUMACJI BYŁEGO CMENTARZA ŻOŁNIERZY RADZIECKICH
W poniedziałek 21.10. br. na byłym cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich usytuowanym w lesie przy szosie szczecińskiej rozpoczął się trzeci etap prac ekshumacyjnych zainicjowanych przed rokiem przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Tym razem bierze w nich udział ok. 30 wolontariuszy z Polski, Łotwy, Rosji oraz Ukrainy. Ekshumacjami kieruje jak poprzednio Julian Wierzbowski z Pilskiej Grupy Historyczno-Poszukiwawczej "Witeź". Prace prowadzone są w północnej części byłego cmentarza i potrwają do soboty. Zamierzeniem badaczy jest ustalenie zasięgu dawnego cmentarza i definitywne zakończenie prac ekshumacyjnych na tym terenie. Niestety, nie da się wykluczyć, że ekipy poszukiwawcze natkną się na kolejne połacie lasu wypełnione pochówkami, wówczas prace będą kontynuowane w latach następnych. Ostatnim ich tegorocznym akcentem byłpogrzeb ekshumowanych szczątków żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojennym w Białkowie koło Cybinki. Kompletne sprawozdanie z całości przeprowadzonych w latach 2012-2013 prac ekshumacyjnych zostanie zaprezentowany w najbliższym czasie.
Dodano: 24.10.2013

Bastion Król REMONT BASTIONU "KRÓL"
Bastion "Król", największy z istniejących bastionów twierdzy Kostrzyn, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Kilkakrotnie składano wnioski o fundusze na jego kompleksowy remont, jednakże nie udało się ich dotychczas uzyskać, ponieważ całkowite koszty takiego remontu szacowane są na ponad 30 mln zł. Zmieniono więc taktykę i podjęto próbę ratowania obiektu dzieląc całość na mniejsze zadania. Starania zakończyły się sukcesem, gdyż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w tym roku kwotę 100 tys. zł na zabezpieczenie lewej flanki "Króla" (najbardziej zagrożona część bastionu od strony zamku, tzw. "dolne wejście", z licznymi uszkodzeniami murów i sklepień).
Prace zakończone zostaną jeszcze w tym roku, dzięki czemu ten fragment fortyfikacji uchroniony zostanie przed grożącym zawaleniem. Liczymy na to, że w następnych latach uda się pozyskać kolejne środki na ratowanie "Króla" - wizytówki twierdzy Kostrzyn na wjeździe do naszego kraju.
Dodano: 17.10.2013

Górzyca SIEDZIBA BISKUPÓW LUBUSKICH W GÓRZYCY ODNALEZIONA!
Zainteresowania badawcze naszych pracowników skupione są nie tylko wokół Starego Miasta i Twierdzy Kostrzyn. Realizujemy również projekty dotyczące innych miejscowości powiązanych, czy to terytorialnie, czy historycznie, z Kostrzynem nad Odrą. W ostatnim czasie zespół specjalistów, po latach wcześniejszych poszukiwań i wykopalisk, zlokalizował wreszcie za pomocą nieinwazyjnych metod geofizycznych (badania za pomocą georadaru i magnetometru) średniowieczną siedzibę biskupów lubuskich w Górzycy. Koordynatorem projektu pn. "Siedziba biskupów lubuskich w Górzycy. Etap I - badania nieinwazyjne" realizowanego przez Fundację Archeologiczną z Zielonej Góry, był Krzysztof Socha, archeolog naszego Muzeum. Mamy nadzieję że na terenie Kostrzyna dokonamy kiedyś równie sensacyjnego odkrycia. Więcej informacji [pod tym adresem]
Na temat wcześniejszych badań archeologicznych Górzycy można poczytać [w tym artykule]
Dodano: 17.10.2013

Droga krzyżowa ZBIÓRKA PIENIĘŻNA NA POMNIK MARGRABIEGO JANA
31 sierpnia w ramach Dni Twierdzy odsłonięty został po przeprowadzonej renowacji i po odtworzeniu brakujących elementów odnaleziony przed kilkoma laty cokół pomnika Margrabiego Jana Kostrzyńskiego.
Pomnik ten pierwotnie ustawiony na Starym Mieście w roku 1903, nie przetrwał zawieruchy wojennej. Jego fragmenty długo leżały zapomniane na hałdzie kamieni na terenie jednej z kostrzyńskich firm. Dzięki staraniom Muzeum udało się odrestaurować cokół zgodnie z programem konserwatorskim i ustawić go ponownie w 500 rocznicę urodzin Margrabiego. W najbliższym czasie zostanie zagospodarowane otoczenie pomnika. Brązowa figura Jana przepadła jak sądzimy na zawsze. Udało się nam jednak "namierzyć" w magazynie jednego z muzeów berlińskich gipsowy model pomnika, będący pierwowzorem figury dzieła Fritza Schapera. Opracowaliśmy również komputerowo trójwymiarową wersję pomnika.
Obecnie staramy się pozyskać środki na sfinansowanie wykonania odlewu figury i jej ustawienia na cokole. Rozpoczęliśmy oficjalną i legalną zbiórkę pieniężną na ten cel. Posiadamy formalną zgodę Urzędu Miasta, nasz projekt został zaakceptowany przez europejską sieć transferu darowizn TGE (w Niemczech członkiem sieci jest Maecenata Stiftung z Monachium). Możemy się pochwalić pierwszymi sukcesami: na nasze specjalne konto wpłynęła już kwota 2 tys. euro od osoby prywatnej i uzyskaliśmy pisemną deklarację jednego z niemieckich stowarzyszeń informującą o przeznaczeniu 20 tys. euro na ten cel! Wszelkie osoby, firmy i instytucje, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę mogą dokonać wpłat na konto Muzeum Twierdzy

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ul. Chyżańska 48
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Dla płatności w PLN:
84 8355 0009 0008 7809 2000 0001
(Cel: pomnik Jana)

Für Zahlungen in EUR:
Swift: POLUPLPR
IBAN: PL30 8355 0009 0008 7809 2000 0003
(Bestimmung: Denkmal Johann)

Foto:
1. Pomnik przed zniszczeniem [ZOBACZ]
2. Cokół zniszczony [ZOBACZ]
3. Cokół po renowacji [ZOBACZ]
4. Figurka gipsowa [ZOBACZ]
5. Wirtualna rekonstrukcja postaci Jana [ZOBACZ]  

Dokumenty:
1. Pismo TGE [ZOBACZ]
2. Pismo Maecenata [ZOBACZ]
3. Zgoda UM [ZOBACZ]

Dodano: 1.10.2013

Droga krzyżowa DROGA KRZYŻOWA NA KOSTRZYŃSKIEJ STARÓWCE
W minioną niedzielę na Starym Mieście w Kostrzynie miała miejsce tradycyjna droga krzyżowa. Nabożeństwo to już od kilku lat odprawiane jest w tym miejscu, a początek i zakończenie odbywa się przy ruinach kościoła farnego (Marienkirche). Procesja pod przewodnictwem ks. kan. dra Wojciecha Skóry, proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła, do której przynależy Stare Miasto, wiodła pozbawionymi życia ulicami Starówki. Podczas nabożeństwa, które zgromadziło ok. 200 wiernych, modlono się za zmarłych - nie tylko za Polaków i Rosjan, ale za wszystkie ofiary II Wojny Światowej , w tym również za Niemców, którzy stracili życie w bezsensownych walkach o Kostrzyn w lutym i marcu 1945 r.
Dodano: 16.09.2013

Droga krzyżowa

medal MEDAL POWRÓCIŁ DO RODZINY POLEGŁEGO ŻOŁNIERZA
3 maja 2013 r. w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn, jego dyrektor Ryszard Skałba przekazał Jarosławowi Bitijewowi działającemu z ramienia Wszechukraińskiej Organizacji Społecznej "Sojusz Pamięć Narodowa" medal "Za zasługi bojowe" nr 1227017. Medal ten został odnaleziony w październiku 2012 r. podczas ekshumacji przeprowadzonej na byłym cmentarzu radzieckim w Kostrzynie nad Odrą. Odznaczenie to stanowi jedyną pamiątkę po Michaile Pietrowiczu Iwanowie, który poległ w okolicach Kostrzyna, podczas działań wojennych w 1945 roku. M. P. Iwanow został odznaczony medalem za czyn z dnia 01.08.1944, kiedy to "przeprawił się na lewy brzeg Wisły i odważnie ruszył do boju z przeciwnikiem, zabijając granatami 2 jego żołnierzy". Pod koniec sierpnia odznaczenie to zostało przekazane Marii Ciupinej - bratanicy poległego żołnierza mieszkającej w okolicach Odessy. Poniżej zamieszczamy fotografię oraz wideo-relację z przekazania medalu, a także filmik z prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2013 roku.

Dodano: 13.09.2013

Przekazanie medalu

Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MUZEALNIKA
[SZCZEGÓŁY]
Dodano: 13.09.2013

Podziękowania za XIV Dni Twierdzy
Model WYCIECZKA DO SPANDAU
30 uczestników z Kostrzyna, Gorzowa, Skwierzyny, a nawet z Krakowa wyruszyło wczesnym  rankiem 02.09.br. na wycieczkę zorganizowaną w ramach obchodów tegorocznych Dni Twierdzy. Było to swoiste novum, gdyż w podroż udano się tym razem nie autokarem, lecz... pociągiem. Wszak Kostrzyn ma znakomite połączenie z Berlinem, a podróż do Spandau trwa 2 godz. Celem wyprawy była jedna z twierdz Margrabiego Jana z Kostrzyna: Cytadela Spandau. Pod przewodnictwem pracownika MTK Marcina Wichrowskiego uczestnicy zapoznali się z większością obiektów cytadeli i jej historią, zwiedzając m. in. arsenał, dom komendanta, czy Wieżę Juliusza. Starczyło również czasu na krótki spacer po Starym Mieście. Dziwi jedynie nieco fakt, że z tej oferty skorzystało stosunkowo niewielu kostrzynian, a zadecydowało się na nią wiele osób spoza naszego miasta.
Dodano: 07.09.2013

Model WYSTAWA MODELI POJAZDÓW ZAPRZĘGOWYCH
Jedną z wielu atrakcji XIV Dni Twierdzy było otwarcie wystawy miniatur pojazdów konnych, których autorem jest mieszkaniec Stargardu Szczecińskiego pan Zygmunt Karg. Ta interesująca wystawa jeszcze przez następne 2 tygodnie gościć będzie w Kostrzynie. Zapraszamy na Stare Miasto, do Bramy Berlińskiej, w której prezentujemy kolekcję 34 ręcznie wykonanych, barwnych modeli różnego typu, szczegółowo odwzorowanych na podstawie zachowanych oryginałów oraz dokumentacji Muzeum Starych Pojazdów. Są to m.in. bryczki, pojazdy gospodarcze, spacerowe, karety podróżne, dyliżanse i sikawki strażackie wykonane w skali 1:10.
Ekspozycja jest dostępna do dnia 22.09.2013 r. w godzinach otwarcia Bramy Berlińskiej i zwiedzać ją mogą zarówno dorośli, jak i dzieci. Zapraszamy, wstęp wolny.
Dodano: 06.09.2013

Bogusław Wołoszański SKARBY III RZESZY W FORCIE SARBINOWO?
Jednym z gości Przystanku Woodstock był znany badacz tajemnic historii Bogusław Wołoszański, który w natłoku zajęć wygospodarował jednak trochę czasu i na zaproszenie dyrektora Muzeum Twierdzy Ryszarda Skałby odwiedził kostrzyńskie fortyfikacje. Spore wrażenie zrobił na gościu Fort Sarbinowo, którego historię przedstawił towarzyszący ekspedycji kostrzyński regionalista Józef Piątkowski. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wydarzenia mające miejsce w forcie, jak np. uwięzienie sowieckiego marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, czy też francuskiego lotnika Rolanda Garrosa. Oczywiście nie brakło pytań o ukryte skarby i inne tajemnicze opowieści.
Być może wizyta ta zainspiruje Bogusława Wołoszańskiego do nakręcenia w Kostrzynie jednego z odcinków popularnego serialu "Skarby III Rzeszy"?
Dodano: 06.08.2013

KOSTRZYN W "JEDYNCE"!
Już w najbliższą niedzielę w TVP1 zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu "Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej". Celem projektu jest pokazanie telewidzom, jak wykorzystanie unijnych dotacji przyczyniło się do wzrostu wartości kulturowej, turystycznej, infrastrukturalnej w całej Polsce. Po Lubuskiem oprowadzać widzów będzie Hiszpanka Montse Gras (znana z programu Europa da się lubić), która zawitała również do zrewitalizowanej Twierdzy Kostrzyn! Nie będziemy zdradzać, co tutaj odkryła, o tym przekonają się Państwo już 14 lipca (niedziela) o godzinie 12:30 na antenie TVP1. Prosimy o poinformowanie Państwa przyjaciół, znajomych i krewnych, wszak nieczęsto Kostrzyn gości w programie pierwszym Telewizji Polskiej.

Uprzejmie informujemy, iż odcinek "Piękniejszej Polski", który nie został wyemitowany w dniu 14.07. z powodu obchodów rocznicy Rzezi Wołyńskiej, jest zaplanowany w dniu 21.07 o godz. 11.20

Dodano: 16.07.2013

szata KOLEJNE CENNE ZABYTKI W MUZEUM TWIERDZY
Nasze muzeum wzbogaciło swoje zbiory o niezwykle interesujące zabytki. Są to zabytki tekstylne pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998-1999 w kryptach kościoła farnego na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą. Wśród pozyskanych przedmiotów wyróżnić należy m.in. poduszki, sukienki, buciki oraz czapeczki wykonane z adamaszku i atłasu.
Dotychczas omawiane zabytki przechowywane i prezentowane były w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. W związku z budową nowoczesnej ekspozycji w bastionie "Filip" zrodziła się możliwość ich sprowadzenia do naszego muzeum. Tak też się stało na mocy decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp. Przedmioty te prezentowane będą w pomieszczeniu klimatyzowanym, w gablotach ze stabilizacją wilgotności i z pewnością przykuwać będą uwagę zwiedzających.
Dodano: 10.07.2013

Zabytki z 1998

W dniach 31 sierpnia - 1 września br. na Starym Mieście odbędą się tradycyjne XIV Dni Twierdzy Kostrzyn.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną tej imprezy.
[ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA]
Dodano: 27.06.2013

Dzieci na Starym Kostrzynie STARY KOSTRZYN W OCZACH PRZEDSZKOLAKA
Dobiegł już końca program "Stary Kostrzyn w oczach Przedszkolaka" realizowany wspólnie przez Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników i Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W ramach programu dzieci uczestniczyły w lekcjach muzealnych i wycieczkach dydaktycznych n Starym Mieście, które połączone były z różnymi formami zabaw i konkursów. Dzięki tej inicjatywie udało się połączyć zabawę z odpowiednio do wieku podawaną wiedzą na temat przeszłości Kostrzyna. Dla nas największą nagrodą pozostaną uśmiechy dzieci i mamy nadzieję, że z sympatycznymi przedszkolakami spotkamy się jeszcze nie raz!
Dodano: 21.06.2013

Wyspa Odrzańska WYSPA ODRZAŃSKA ODKRYŁA TAJEMNICE
Dzięki współpracy Muzeum ze Stowarzyszeniem Historycznym Kostrzyna (Verein für die Geschichte Küstrins) w dniu 18 czerwca odbyła się wycieczka muzealna, której celem było odkrycie tajemnic Wyspy Odrzańskiej (Oderinsel). Naszym przewodnikiem był prezes VfGK Martin Rogge, który podczas dwuipółgodzinnej wyprawy przybliżył ponad 40 uczestnikom wycieczki fakty i ciekawostki związane z odwiedzanym miejscem. Niewątpliwą atrakcją było zwiedzanie historycznych budynków koszarowych pruskiej artylerii, w których do 1991 r. stacjonowała Armia Czerwona, i które znajdują się dziś w opłakanym stanie. Chyba największe wrażenie sprawił jednak na uczestnikach widok zza Odry na odrestaurowane mury kostrzyńskiej twierdzy. Choćby tylko dla tego widoku warto było wziąć udział w wycieczce.
Czytaj też: Wyspa Odrzańska odkryła swoje tajemnice
Dodano: 20.06.2013

Marsz Nadodrzański 2013 MARSZ NADODRZAŃSKI 2013
W miniony weekend Stare Miasto Kostrzyn było areną tegorocznej edycji Marszu Nadodrzańskiego. Do rywalizacji stanęły 22 zespoły z Niemiec, Polski i Czech. Po uroczystym apelu ekipy przemaszerowały na Plac Zamkowy, gdzie rywalizowały w czterech konkurencjach sprawnościowych. Następnie uczestnicy odbyli bieg wzdłuż Odry do Górzycy (dystans 8,2 km). Po zaciętej i wyrównanej walce zawody wygrała reprezentacja 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza wyprzedzając reprezentację 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Swiętoszowa oraz reprezentację Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia.
Nieźle spisały się kostrzyńskie zespoły zajmując odpowiednio 9. (11 DH Troop Hufiec Kostrzyn nad Odrą) i 18. pozycję (JS 4044 Pluton Kostrzyn nad Odrą).
Dodano: 13.06.2013

Marsz Nadodrzański 2013

Kamieniarka z Gorzowa DOBRA WSPÓŁPRACA MUZEÓW
Muzeum Twierdzy Kostrzyn wzbogaciło w ostatnim czasie swoje zbiory o 33 detale architektoniczne pochodzące z kostrzyńskiego zamku oraz destrukty uzbrojenia (m.in. karabiny Mauser, pistolety Walther, czy lufy szybkowymienne do karabinów maszynowych), odkryte m.in. w latach 90-tych w Bastionie Król. Przedmioty te przechowywane były w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Dyrektor tej instytucji, Pan Wojciech Popek, odpowiedział pozytywnie na nasze prośby i wnioski, i zrealizował zapewnienia muzealników gorzowskich sprzed kilkunastu lat. Deklarowali oni przekazanie zgromadzonych przed laty przedmiotów kostrzyńskiemu muzeum w momencie utworzenia takiej instytucji, co też nastąpiło. Podobne zapytanie wystosowaliśmy do Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Dużą część pozyskanych "reliktów przeszłości" będzie można oglądać na przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip, którą zwiedzający zobaczą jeszcze w tym roku.
Dodano: 05.06.2013

Wyspa Odrzańska WYSPA ODRZAŃSKA ODKRYJE SWOJE TAJEMNICE
W ramach naszego nowego cyklu Muzealnych Wycieczek mamy dla Państwa prawdziwą niespodziankę - wycieczkę na Wyspę Odrzańską (Oderinsel). Przed wojną teren ten był częścią Kostrzyna i znajdowało się tam wiele ważnych dla miasta obiektów jak: Dworzec Stare Miasto, Koszary Artylerii czy obiekty militarne jak luneta B i C. Po wojnie wyspa była miejscem stacjonowania jednostek radzieckich, a po opuszczeniu kompleksu koszarowego w latach '90 jest niezamieszkała i niedostępna dla ruchu turystycznego. Dzięki współpracy Muzeum ze Stowarzyszeniem Historycznym Kostrzyna (Verein für die Geschichte Küstrins - VfGK) będzie można zwiedzić Wyspę Odrzańską!
Wycieczka ma charakter pieszy i odbędzie się 18 czerwca o godzinie 17:00. Zbiórka - pod siedzibą Muzeum Twierdzy Kostrzyn (biuro) o godz. 16:45. Wycieczka będzie dwujęzyczna, a przewodnikiem po historii Wyspy Odrzańskiej będzie Martin Rogge, prezes VfGK. Warto dodać, że w Bramie Berlińskiej można nabyć książkę poświęconą historii Kietz, w której odnajdziemy również obiekty znajdujące się na Oderinsel. Do zobaczenia!
Dodano: 05.06.2013

Marsz Nadodrzański 2013 MARSZ NADODRZAŃSKI 2013
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze po raz osiemnasty organizuje zawody użyteczno-bojowe pod kryptonimem "Marsz Nadodrzański 2013". W dniu 8 czerwca Marsz rozpocznie się uroczystym apelem na placu przy Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą, po czym około godziny 10:00 pięcioosobowe zespoły będą rywalizować o zwycięstwo na terenie Starego Miasta. W pierwszym etapie zawodów punkty będzie można zdobyć w takich konkurencjach jak: rzut granatem ćwiczebnym, poszukiwanie materiałów wybuchowych, transport rannego, strzelanie z broni. Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną na Placu Ćwiczeń. Po zakończeniu tego etapu drużyny udadzą się do Górzycy, gdzie zawody będą kontynuowane. W Marszu wezmą udział również dwie kostrzyńskie drużyny: 11 Drużyna Harcerska "TROOP" Hufca ZHP Kostrzyn nad Odrą im. 1 Samodzielnej Kompanii Commando oraz Jednostka Strzelecka 4044 Witnica Pluton Kostrzyn.
Serdecznie zapraszamy Kostrzynian do kibicowania zawodnikom.
Dodano: 05.06.2013

Dzień Działacza Kult	ury DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY 2013
Co roku w maju obchodzony jest Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji burmistrz Andrzej Kunt spotkał się z pracownikami Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyńskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby podziękować im za całoroczną pracę. Pracownicy otrzymali z rąk burmistrza i dyrektorów swoich placówek okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia. Tegorocznym organizatorem tego święta było Muzeum Twierdzy. Po części oficjalnej miała miejsce część integracyjna przy grillu, ognisku i muzyce, a jej organizacja w plenerze na terenie Starego Miasta przy Bastionie Filip była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Przypominamy, iż Muzeum Twierdzy Kostrzyn udostępnia teren Starówki na organizację imprez zakładowych, spotkań stowarzyszeń i innych organizacji. Stare Miasto znakomicie nadaje się do tego typu przedsięwzięć. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Dodano: 01.06.2013

Mercedes MERCEDESY ODWIEDZIŁY TWIERDZĘ
W miniony weekend członkowie Stowarzyszenia Wielbicieli "starych" Mercedesów W114/115 zawitali do Twierdzy Kostrzyn. Pretekstem do odwiedzin był XXI zlot MB/8 Club Poland, który odbył się w dniach 16-19 maja 2013 roku na Ziemi Lubuskiej pod nazwą "Czar PRL'u na lubuskich Mazurach". Jeden z etapów wspomnianego rajdu turystycznego, którego celem było również propagowanie kultury, stanowiła wycieczka po kostrzyńskiej Starówce. Osiemdziesięciu uczestników rajdu zwiedziło Stare Miasto w towarzystwie muzealnych przewodników. Oczarowanie walorami Starego Miasta było tak wielkie, że zdecydowana większość zwiedzających obiecała tu wrócić za rok - dziękujemy, zapraszamy i trzymamy za słowo!
Dodano: 23.05.2013

Mercedesy

Mercedes RZYMSKIE NACZYNIE Z GÓRZYCY NA WYSTAWIE WE FRANCJI
Jak już informowaliśmy wcześniej, 13 kwietnia br. w Muzeum Okręgowym Ceramiki w Lezoux (Francja) została otwarta wystawa pt. "Archeologia jest naszą historią. Najnowsze odkrycia z Lezoux". Wśród prezentowanych na niej przedmiotów znajdują się zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w tym unikatowe naczynie terra sigillata z wyobrażeniem Herkulesa. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum w Lezoux otrzymaliśmy fotografie pochodzące ze wspomnianej wystawy, które prezentujemy poniżej. Informacje o wystawie można znaleźć również w ogólnopolskich mediach specjalistycznych
Dodano: 23.05.2013

Mercedesy

Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem SEZON TURYSTYCZNY W PEŁNI!
W pierwszy majowy weekend odwiedziły nas tłumy turystów indywidualnych oraz wiele zorganizowanych wycieczek z Polski i zagranicy. Korzystając z pięknej pogody Stare Miasto zdecydowali się również zwiedzić, w towarzystwie muzealnego przewodnika, członkowie Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem Jestem". Na zakończenie podróży w przeszłość przewodniczący Stowarzyszenia p. Jerzy Wanat przeprowadził przy udziale pracowników Muzeum konkurs historyczny - tym razem nie za pulpitami stolików lecz... przy grillu. Uczestnicy wycieczki świetnie się bawili odpowiadając na pytania, a nagrodą za prawidłowe odpowiedzi były tym razem gillowe kiełbaski.
Takie formy spędzania wolnego czasu stają się coraz popularniejsze i cieszy nas, że coraz więcej grup decyduje się na wybór właśnie naszych propozycji. Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty turystycznej, edukacyjnej i wydawniczej naszego Muzeum.
Dodano: 08.05.2013

jarmark UZUPEŁNIJ SWOJE ZBIORY
W najbliższą sobotę w godzinach 11:00-18:00 na "Kręgielni" odbędzie się coroczny Jarmark Różności. Miło nam poinformować, że w tym roku również Muzeum Twierdzy Kostrzyn będzie miało na nim swoje stoisko. Będzie to doskonała okazja do uzupełnienia swojej biblioteczki bez konieczności odbywania dalekiego spaceru do naszej siedziby na Starym Mieście. Na naszym stoisku zakupić można będzie książki prezentujące historię naszego miasta - od pięknego albumu ze zdjęciami przedwojennego miasta autorstwa Ralfa Juona pt. "Kostrzyn 1232-1932", poprzez "Spacer po Starym Mieście" Józefa Piątkowskiego, aż po publikacje z sesji historycznych organizowanych podczas Dni Twierdzy i wiele, wiele innych.
Serdecznie zapraszamy!
Dodano: 08.05.2013

Brama Berlińska ZMIANA SYSTEMU PRACY MUZEUM TWIERDZY
Przypominamy, że w tzw. okresie "letnim" (każdego roku od 1 maja do 15 września) administracja Muzeum pracować będzie od wtorku do soboty w godzinach 7:30-15:30 (w poniedziałki nieczynne). Brama Berlińska czynna będzie w tym okresie od wtorku do piątku w godzinach 9:00-16:00, w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00. Zmiany te zostały podyktowane koniecznością dopasowania godzin otwarcia placówki do wzmożonego ruchu turystycznego w tym okresie, w szczególności podczas weekendów. Mamy nadzieje, że przyczyni się to jeszcze lepszej dostępności Starego Miasta dla zwiedzających i pozwoli na skorzystanie z szerokiej palety naszych usług.
Dodano: 30.04.2013

Grupy rekonstrukcyjne XI SPOTKANIA HISTORYCZNYCH GRUP MILITARNYCH W TWIERDZY KOSTRZYN
27 kwietnia br. Plac Ćwiczeń na Starym Mieście stał się areną wiosennych manewrów pruskich grup rekonstrukcyjnych wśród których znalazły się: V-D-S-K Doberschütz Sachsen, Infanterie Regiment Sachsen-Weissenfels "Compagnie Barby", Infanterie Regiment 1788, czy Postdamer Rokoko. Kilkudziesięciu rekonstruktorów wkroczyło przy dzwiękach werbli przez Bramę Berlińską na teren Starego Miasta na uroczysty apel, podczas którego oddano cześć zmarłym kolegom-rekonstruktorom. Publiczność, która przybyła tego dnia na Plac Ćwiczeń mogła obserwować pokazy musztry paradnej oraz inscenizację walk na polu bitwy! Wśród huku armat i muszkietów jedna ze stron oddała na tyle celną salwę, że dosłownie i w przenośni "położyła" oddział wroga. Po serdecznym pożegnaniu z Twierdzą Kostrzyn pruskie oddziały wróciły do Fortu Gorgast, gdzie kontynuowały swoje święto. Na naszej stronie można obejrzeć [fotografie z widowiska]. Za rok zapraszamy ponownie na manewry oddziałów pruskich.
Dodano: 30.04.2013

Pożegnaie Maturzystów POŻEGNALIŚMY MATURZYSTÓW
26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów kostrzyńskiego Zespołu Szkół. Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się abiturientom nagrody i upominki za szczególne osiągnięcia. M.in. za realizację filmów dotyczących przeszłości miasta nagrodzony został zespół pod opieką Pani Alicji Wołkowskiej w składzie: Patryk Dębowski, Natalia Drużga, Patryk Kępa, Agnieszka Mączyńska, Wojciech Naumowicz, Kamil Olejarczuk, Rafał Romanicz i Monika Wieczorek. Przypominamy, iż ostatnią produkcją tego zespołu był film "Trudne początki. Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956", który powstał na konkurs zorganizowany przez Delegaturę IPN w Gorzowie Wlkp. i Lubuskiego Kuratora Oświaty. Jego celem było utrwalenie relacji świadków z lat 1945-56. Praca konkursowa okazała się bezkonkurencyjna i uzyskała bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn również nagrodziło wspomnianych maturzystów książkami dotyczącymi najnowszej historii Kostrzyna nad Odrą oraz upominkami przygotowanymi wspólnie z kostrzyńskim magistratem. Młodzieży (oraz opiekunce) życzymy dalszych sukcesów!
Dodano: 30.04.2013

Plakat France ZABYTKI ZE ZBIORÓW NASZEGO MUZEUM NA WYSTAWIE WE FRANCJI
13 kwietnia 2013 r. w Muzeum Okręgowym Ceramiki w Lezoux (Środkowa Galia) została otwarta wystawa pt. "Archeologia jest naszą historią. Najnowsze odkrycia z Lezoux". Wśród prezentowanych na niej przedmiotów znajduje się 7 zabytków, będących własnością Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Są to przęśliki gliniane i kamienne, paciorki szklane, naczynie gliniane oraz najcenniejsze z nich: złoty wisiorek oraz naczynie typu terra sigillata. Miska terra sigillata została wyprodukowana właśnie w Lezoux, w warsztacie Laxtucissy lub Laxtucissy-Paternusa II. Wytworzono ją prawdopodobnie w latach około 150/160-170/180 n.e. Na prezentowanej wystawie jest jedynym zabytkiem z Polski, reprezentującym środkowogalijskie warsztaty ceramiczne. Omawiane zabytki zostały odkryte w 2008 r. niedaleko Kostrzyna nad Odrą, podczas ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych w zawiązku z inwestycją budowlaną. Pochodzą one z bogatego pochówku młodej kobiety. Chronologię tego grobu oszacowano na II połowę II wieku n.e., a przynależność kulturową na kulturę wielbarską. Na podstawie przedmiotów znalezionych w tym grobie, pochowaną w nim kobietę określono mianem "księżniczki". Wystawa w Lezoux potrwa do 31 grudnia 2013 r. Na początku 2014 r. wypożyczone zabytki powrócą do Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Więcej informacji o wystawie w Lezoux znajdziecie Państwo [TUTAJ]
Dodano: 25.04.2013

Misa terra sigillata

Dwutygodnik Kostrzyński DWUTYGODNIK KOSTRZYŃSKI ROCZNIK 1993
Kontynując proces kompletowania i digitalizacji kostrzyńskiej prasy udało nam się pozyskać kolejne numery do obróbki cyfrowej. "Gazeta Kostrzyńska" w latach 1989-1993 zebrała stałe grono redakcyjne. W roku 1993 zmienił się redaktor naczelny GK ale zespół redakcyjny postanowił stworzyć całkiem nową gazetę. O kulisach powstania "Dwutygodnika Kostrzyńskiego" przeczytają Państwo w jednym z pierwszych numerów - życzymy miłej lektury! [ZOBACZ]
Przy okazji apelujemy do osób, którzy są w posiadaniu archiwalnych numerów kostrzyńskich czasopism, o przekazanie ich naszemu Muzeum. Stanowią one istną kopalnie wiedzy o ludziach i wydarzeniach, którymi żył Kostrzyn przed wielu laty. Zapraszamy do współpracy!
Dodano: 25.04.2013

Rodzina Hecht PIERWSZA MUZEALNA WYCIECZKA ZA NAMI
Dzięki współpracy Muzeum Twierdzy Kostrzyn z przedwojennymi mieszkańcami miasta w miniony piątek doszło do wyjątkowego wydarzenia. Odwiedził nas Ludwik Hecht z rodziną, wnuk najznakomitszego w historii miasta architekta miejskiego. Celem jego wizyty był udział w pierwszej Muzealnej Wycieczce z Historią, którą rozpoczęła prelekcja "Miejski architekt i budowniczy Walter Hecht". W budynku KCK zebrała się rekordowa ilość miłośników historii, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz miasta, przedwojenych mieszkańców Kostrzyna oraz gości z Polski i zagranicy. Po zakończeniu referatu uczestnicy udali się do autobusu na "Wycieczkę szlakiem budowli Waltera Hechta": budynku KCK, Przystani Pasażerskiej na Warcie, pozostałości rezydencji Hechta, willi Wagener, budynku Gimnazjum nr 1 oraz Parku Lwa, gdzie rodzina podziękował organizatorom za wkład w upamiętnianie przeszłości miasta.
Warto dodać, że dzięki tłumaczeniu Marcina Wichrowskiego (dokumentalisty MTK) zniesiona została bariera językowa, dzięki czemu wycieczka odbyła się w miłej, serdecznej atmosferze. Już dzisiaj zapraszamy na koleją Muzealną Wycieczkę z Historią - szczegóły podamy już wkrótce!
Dodano: 23.04.2013

Ludwik Hecht

Ekshumacja W CYBINCE POCHOWANO ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ
Na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej w Cybince pochowano w niedzielę szczątki 431 żołnierzy radzieckich, które ekshumowano w ubiegłym tygodniu z byłego cmentarza wojennego w Kostrzynie nad Odrą. Prace ekshumacyjne wykonywała Pilska Grupa Historyczno-Poszukiwawcza "Witeź", z pomocą licznego grona wolontariuszy z zagranicy: z Litwy, Łotwy, Ukrainy oraz Rosji. W ekshumacjach brali udział również Polacy, mieszkańcy Kostrzyna, Piły, Słubic oraz Szczecina. Przeprowadzona w Kostrzynie nad Odrą od 12 do 21 kwietnia ekshumacja były kontynuacją prac z października 2012 roku, kiedy przeniesiono z tego samego cmentarza szczątki 110 żołnierzy radzieckich na cmentarz wojenny w Gorzowie Wlkp.
Dodano: 23.04.2013

Facebook JESTEŚMY NA FACEBOOKU
Mimo, iż generalnie zajmujemy się historią, to nie możemy pozostawać obojętni wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie. Trzeba iść z biegiem czasu, dlatego też założyliśmy konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie będziemy starać się informować o bieżącej pracy Muzeum Twierdzy oraz o tym, co dzieje się na Starym Mieście. Dołącz do fanów naszej placówki na FACEBOOKU aby w prosty sposób uzyskać informacje na temat naszej działalności, wymienić poglądy, umówić się ze znajomymi na spacer po Starówce. Liczymy na tysiące "lajków" :)
Dodano: 18.04.2013

Cokół Jana RENOWACJA COKOŁU POMNIKA MARGRABIEGO JANA
500 lat temu urodził się budowniczy naszej twierdzy i władca Nowej Marchii Margrabia Jan z Kostrzyna. Aby przypomnieć tę rocznicę planujemy w tym roku m. in. organizację seminarium historycznego poświęconego tej postaci oraz renowację odnalezionego po latach, zniszczonego cokołu pomnika Jana, który umiejscowiony był na placu między zamkiem, a kościołem. Został opracowany już "Program prac konserwatorskich" oraz dokonano próbnych wykopów i pomiarów celem oceny stanu fundamentów pomnika. Jak się okazało murowany fundament znajduje się w doskonałym stanie i z pewnością może na nim stanąć odrestaurowany cokół. Aktualnie trwa procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy prac restauracyjnych.
Dodano: 17.04.2013

Custriner Oderblatt GROMADZIMY EKSPONATY
Przez kilkadziesiąt powojennych lat żadna instytucja miejska nie zajmowała się systematycznym gromadzeniem kostrzyńskich pamiątek. Z tego względu są one niestety rozproszone i znajdują się w rożnych rękach. Poszukujemy ich z mozołem i próbujemy pozyskać do naszych zasobów. Jednym ze sposobów powiększania naszych zbiorów są spontaniczne dary od osób prywatnych z kraju i zagranicy. W dniu dzisiejszym odwiedzili nas Państwo Katrin i Wolfgang Pohl z Gorgast, którzy przekazali nam szyld redakcji "Cüstriner Zeitung Oderblatt" oraz zeszyty z nutami oferowane do sprzedaży przez jeden z kostrzyńskich sklepów muzycznych.
Eksponaty te, o ile nie będą prezentowane w ramach przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip, z pewnością doczekają się w przyszłości prezentacji w innej formie. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom dziękujemy!
Dodano: 17.04.2013

Hecht PIERWSZA MUZEALNA WYCIECZKA
Jak już informowaliśmy zmianie uległa w tym roku konwencja muzealnych spotkań z historią miasta i twierdzy Kostrzyn. W latach poprzednich mogli Państwo uczestniczyć w osiemnastu prelekcjach o różnej tematyce, co spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców miasta, ale także wśród gości zza granicy. W tym roku proponujemy spotkania z historią bardziej współczesną w nowej, mamy nadzieję, atrakcyjniejszej formie. Tematem pierwszego tegorocznego spotkania będzie "Miejski architekt i budowniczy Walter Hecht", a prelegentem jego wnuk Ludwig Hecht. Początek spotkania planujemy na godzinę 16:30. Rozpocznie je prelekcja Pan Hechta, a następnie wszystkich uczestników zapraszamy na "Wycieczkę szlakiem budowli Waltera Hechta" - zapewniamy transport! Jednocześnie informujemy, że wycieczkę będzie można śledzić w dwóch językach - polskim i niemieckim przy użyciu nowoczesnego systemu Tourguide, który doskonale się sprawdził w tej roli w ubiegłym roku.

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny!

Dodano: 14.04.2013

Twierdza Kostrzyn TWIERDZA KOSTRZYN - SPOTKANIE SPECJALISTÓW OD FORTYFIKACJI
W dniach 10-11 marca  br. przybywała w Kostrzynie grupa ekspertów z Komisji Architektury Militarnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Zaproszeni przez burmistrza Kostrzyna dra Andrzeja Kunta oraz dyrektora Muzeum Twierdzy Ryszarda Skałbę specjaliści w  zakresie sztuki fortyfikacyjnej: Jan Janczykowski (Konserwator Zabytków województwa małopolskiego), Lech Narębski (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), dr  Marcin Górski (Politechnika Warszawska) oraz Państwo Krzysztof i Jadwiga Wielgus (Politechnika Krakowska), spędzili pierwszy dzień pobytu na zapoznaniu się z historią kostrzyńskiej twierdzy i zebranymi przez  pracowników muzeum materiałami archiwalnymi oraz na omawianiu problematyki zagospodarowania zabytku. Następnego dnia po rekonesansie na terenie twierdzy (w tym we wnętrzach bastionów) miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym  uczestniczyła również dr  Barbara Bielinis-Kopeć (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków). Omawiano działania podjęte przez  samorząd na  rzecz ratowania zabytku oraz  jego  adaptacji na  cele turystyczne i  kulturalne. Goście wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą na  rzecz rewaloryzacji kostrzyńskiej twierdzy.
opr. B. Bielinis-Kopeć / R. Skałba
Dodano: 21.03.2013

Konferencja w Poczdamie WSPÓŁPRACA MUZEÓW REGIONU PRZYGRANICZNEGO
18 marca br. odbyło się w Poczdamie w Domu Brandenbursko-Pruskiej Historii (Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte) spotkanie dyrektorów polskich i niemieckich muzeów regionu przygranicznego. Spotkanie zgromadziło łącznie przedstawicieli 14 placówek muzealnych  (m.in. Seelow, Altrafnt, Fürstenwalde, Buckow, Zielona Góra, Międzyrzecz, Gorzów). Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę. W dyskusji panelowej oprócz prezentacji poszczególnych muzeów omawiano możliwości współpracy. Pierwszym efektem spotkania było opracowanie programu wycieczek dla szkół "Jeden dzień w krainie Odry" (Ein Tag im Oderland), w ramach którego młodzież szkolna może poznawać historię regionu po obu stronach Odry.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy wzięli udział w otwarciu wystawy "Europa Jagiellonica 1386-1572", która prezentowana będzie w Poczdamie do 16 czerwca br.
Dodano: 22.03.2013

już wkrótce wycieczki... ZAMIAST WYKŁADÓW MUZEALNYCH - WYCIECZKI
Przez dwa minione lata Muzeum Twierdzy Kostrzyn organizowało cykl wykładów muzealnych, które miały miejsce najpierw w Bibliotece Miejskiej, a ostatnio w Kostrzyńskim Centrum Kultury. Miłośnicy historii mogli w tym czasie wziąć udział łącznie w osiemnastu prelekcjach autorstwa kostrzyńskich regionalistów, gości z Niemiec, czy pracowników Muzeum. W roku 2013 odstępujemy od dotychczasowej formy wykładu i proponujemy w ich miejsce krótkie prezentacje połączone z wycieczkami w terenie. Będą to spotkania z historią bardziej współczesną, XIX i XX-wieczną. Poniżej prezentujemy tematykę naszych wycieczek z nadzieją, iż ta forma poznawania historii Kostrzyna przypadnie Państwu do gustu (daty poszczególnych wycieczek będą podawane z wyprzedzeniem)

1.Ludwig Hecht - Miejski architekt i budowniczy Walter Hecht
2. Martin Rogge - Wyspa Odrzańska (Oderinsel)
3. Paweł Rychterski- Szlakiem kostrzyńskich cmentarzy
4. Paweł Rychterski - Kostrzyńskie obiekty obrony przeciwlotniczej
5. Marcin Wichrowski - Mosty i wiadukty kolejowe
6. Frank Lammers - Cztery kostrzyńskie dworce kolejowe
Dodano: 20.03.2013

ROK 2012 ZA NAMI Prace archeologiczne
Praca Muzeum Twierdzy i zakres naszych zadań wciąż nie są powszechnie znane i często spotykamy się z pytaniami na temat naszej działalności. Działalność ta, to nie tylko to, co widać "gołym okiem", jak organizacja Dni Twierdzy, wykładów muzealnych i konferencji czy też wydawanie książek i innych publikacji, ale również szereg przedsięwzięć, praca koncepcyjna, archiwistyczna, badawcza, które dla przeciętnego mieszkańca Kostrzyna nie stanowią atrakcji. A właśnie tego typu zadania najbardziej nas angażują, pochłaniają wiele czasu i energii. Aby przybliżyć Państwu naszą codzienną pracę przedstawiamy zarówno kalendarium wydarzeń, jak i bardzo skompensowaną wersję sprawozdania z naszej działalności merytorycznej w roku 2012. Wierzymy, że po lekturze obu dokumentów uzyskacie Państwo nieco pełniejszy obraz odnośnie funkcjonowania naszej placówki.
Dodano: 08.03.2013

Stanisław Mikulski HANS KLOSS POWRÓCIŁ DO CENTRALI
Oczekiwane od dawana spotkanie z odtwórcą pamiętnej roli kapitana Klossa w serialu "Stawka większa niż życie" Stanisławem Mikulskim zgromadziło kilkudziesięcioosobową widownię. Spotkanie prowadzone przez dyrektora MTK Ryszarda Skałbę przebiegało w niezwykle sympatycznej atmosferze, a znany aktor okazał się też znakomitym, pełnym werwy jak na swój wiek (84 lata) i humoru rozmówcą. Uczestnicy poznali wiele nieznanych epizodów z życia prywatnego i zawodowego pana Stanisława, aczkolwiek, czego można było się spodziewać, dominował temat "Stawki". Na sali Kręgielni pojawili się również miłośnicy serialu i samego aktora spoza Kostrzyna (Gorzów, Sulęcin, Rzepin). Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów oraz wspólnymi fotografiami pamiątkowymi.
Stanisław Mikulski powrócił już do Warszawy i przesyła telefonicznie pozdrowienia wszystkim kostrzyńskim fanom! Fragmenty spotkania można obejrzeć [TUTAJ]
Dodano: 08.03.2013

Konkurs przedszkolaków KONKURS PLASTYCZNY PRZEDSZKOLAKÓW
W dniu 22 lutego 2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego pt."Kostrzyńskie Pompeje" organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 2. Konkurs skierowany był dla wszystkich dzieci z przedszkola i ich rodzin. Wynikał z harmonogramu realizowanego przez przedszkole we współpracy z Muzeum Twierdzy autorskiego programu "Stary Kostrzyn w oczach przedszkolaka". Wśród przygotowanych prac pojawiła się: makieta całego Starego Miasta, Brama Berlińska, Brama Chyżańska, kościół, ruiny kamienic, a nawet pomnik Jana z Kostrzyna wykonany z masy solnej.
Jury, w ktorego skład wchodzili Ryszard Skałba (Dyrektor Muzeum Twierdzy), Marcela Hawliczek (przedstawiciel rodziców), oraz członkowie grona pedagogicznego przedszkola, miało niemały kłopot by wybrać zwycięzców konkursu. Poziom wszystkich prac był niezwykle wysoki, widać w nich było włożony trud, wysiłek i całe serce - stąd też komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Cieszymy się, że rośnie nam młode pokolenie miłośników Starego Miasta.

Dodano: 27.02.2013

Niechętnie o sobie "STANISŁAW MIKULSKI - NIECHĘTNIE O SOBIE"
Z okazji zbliżającego się spotkania z Stanisławem Mikulskim (5 marca - Kręgielnia) przygotowaliśmy dla Państwa prawdziwą niespodziankę, jaką będzie możliwość zakupu autobiografii aktora! Co więcej - będzie ona kosztować jedynie 40,00 zł, a więc mniej niż cena rynkowa obowiązująca w księgarniach (49,99 zł). Jeżeli dodamy do tego sposobność uzyskania osobistej dedykacji od samego autora, to otrzymamy znakomitą pamiątkę w atrakcyjnej cenie. UWAGA! Ilość egzemplarzy jest ograniczona. Dysponujemy zaledwie 12 egzemplarzami biografii! Jeżeli chcesz poznać "historię człowieka, któremu zawsze się udawało, aż udało się za bardzo" i mieć gwarancję zakupu książki, prosimy o kontakt i i dokonanie rezerwacji egzemplarza dla siebie lub dla kogoś, komu można sprawić doskonały prezent. Ponad 400 stron, pasjonująca lektura, mnóstwo unikalnych fotografii w twardej okładce i Stanisław Mikulski, jakiego z pewnością nikt wcześniej nie znał...
Dodano: 27.02.2013

Moneta Jana z 1545 500-SETNA ROCZNICA URODZIN ZAŁOŻYCIELA MIASTA  
W 2013 r. obchodzić będziemy 500-setną rocznicę urodzin założyciela miasta-twierdzy Kostrzyn Johanna von Brandenburg zwanego również Janem z Kostrzyna (ur. 03.08.1513 r.). Z tej wyjątkowej okazji Muzeum Twierdzy planuje zorganizować w roku bieżącym kilka wydarzeń. Na dobry początek zakupiliśmy kilka dni temu na jednej z aukcji internetowych monetę bitą przez Jana: grosz z 1545 r. Margrabia Jan swoje monety wybijał w latach 1543-1546, w mennicy w Krośnie Odrzańskim. Pierwszym pieniądzem wybitym tam za czasów jego panowania był talar z datą 1543.
W następnych latach z mennicy tej wychodziły grosze. Znane są różne warianty stempli stosowanych do ich bicia. Przypominamy, iż nasze Muzeum zamówiło w roku ubiegłym podobny stempel, dzięki któremu w Bramie Berlińskiej można wybić sobie samodzielnie monetę pamiątkową z wizerunkiem Margrabiego Jana.
Dodano: 19.02.2013

Prace archeologiczne ZAMEK - WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ, SEZON 2012
Prowadzone przez Muzeum Twierdzy w ubiegłym roku wykopaliska archeologiczne w okolicy zamku wzbudziły spore zainteresowanie nie tylko naukowców, ale również turystów i mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Po zimowym zabezpieczeniu wykopu przystąpiono do oceny naukowej odkrytych obiektów. Poniżej prezentujemy wyniki dociekań specjalistów oraz galerię fotografii. Przedstawione rezultaty badań mają charakter wstępny, ale mimo to już teraz pozwalają odrzucić niektóre dotychczasowe ustalenia historyków, rzucając nowe światło na dzieje kostrzyńskiego zamku. W roku 2013 prace wykopaliskowe będą kontynuowane. [WIĘCEJ]
Dodano: 19.02.2013

MARSZ NADODRZAŃSKI 2013
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze organizuje już po raz osiemnasty zawody użyteczno-bojowe znane jako "Marsz Nadodrzański". Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie Starego Miasta Kostrzyn 8 czerwca 2013 roku. W dniu dzisiejszym w Muzeum Twierdzy miało miejsce spotkanie organizacyjne przedstawicieli Sztabu z Dyrekcją Muzeum połączone z wstępnym rekonesansem w terenie. Jak informuje organizator, planowane jest przeprowadzenie następujących konkurencji: marszobieg na trasie 8,2 km, poszukiwanie materiałów wybuchowych w pojeździe, strzelanie z broni pneumatycznej, transport rannego na czas oraz rzut granatem na celność. Zachęcamy 5-osobowe drużyny z Kostrzyna do wzięcia udziału w imprezie! Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Dodano: 15.02.2013

J-23 DOTRZYMUJE SŁOWA
Jak Państwo pamiętają, w ramach ubiegłorocznych Dni Twierdzy planowane było spotkanie ze znanym polskim aktorem Stanisławem Mikulskim. Z przyczyn od nas niezależnych (sprawy osobiste aktora) spotkanie w pierwotnym terminie nie mogło dojść do skutku. Pan Mikulski cały czas jednak deklarował, że przyjedzie do Kostrzyna. I słowa dotrzymuje. Przez kilka miesięcy byliśmy w stałym kontakcie i w końcu udało się ustalić nową datę spotkania. Odbędzie się ono
we wtorek, 05.03.2013 r. o godz. 18:00 na "Kręgielni" (ul. Fabryczna 1)
"Stare" wejściówki z września zachowują swoją ważność, zaś "nowe" można otrzymać za symboliczną kwotę 5 zł w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Ilość miejsc ograniczona. Podczas spotkania będzie można nie tylko zadawać pytania Panu Mikulskiemu, ale także wykonać pamiątkowe zdjęcie, czy w końcu zakupić biografię aktora z dedykacją.
Zapraszamy serdecznie sympatyków talentu Stanisława Mikulskiego!
Dodano: 14.02.2013

Gazeta Kostrzyńska ARCHIWALNA PRASA W CYFROWEJ FORMIE
Miesiące zimowe, to czas dla pracowników Muzeum Twierdzy na podsumowanie pracy w mijającym roku, ale również praca dokumentacyjna i koncepcyjna. Ograniczony ruch turystyczny na Starym Mieście sprzyja realizacji tych zadań, na które w sezonie po prostu brakuje czasu.
Jednym z takich zadań jest kompletowanie i digitalizacja kostrzyńskiej prasy, która od wielu lat prezentuje życie naszego miasta. Starsi mieszkańcy pamiętają zapewne czasopismo "Celuloza", "Gazetę Kostrzyńską" czy "Dwutygodnik Kostrzyński". Do tej pory udało nam się dzięki żmudnej pracy skompletować i przekształcić z formy papierowej w cyfrową komplet "pierwszych" wydań Gazety Kostrzyńskiej z lat 1989-1993. Efekt naszej pracy dostępny jest [TUTAJ] Zadanie oczywiście kontynuujemy i już wkrótce udostępnimy kolejne numery...
Przy okazji apelujemy do osób, którzy są w posiadaniu archiwalnych numerów kostrzyńskich czasopism, o przekazanie ich naszemu Muzeum. Stanowią one istną kopalnie wiedzy o ludziach i wydarzeniach, którymi żył Kostrzyn przed wielu laty.
Zapraszamy do współpracy!
Dodano: 08.02.2013

NATO BĘDZIE ZDOBYWAĆ TWIERDZĘ brytyjska delegacja w muzeum
W dniu dzisiejszym kostrzyńskie muzeum po raz kolejny odwiedzili żołnierze z Królewskiego Korpusu Inżynieryjnego (Corps of Royal Engineers). Celem tego i poprzedniego spotkania było przygotowanie do gry wojennej, która ma zostać przeprowadzona na kostrzyńskiej twierdzy w maju tego roku. Obecnie ustalany jest szczegółowy przebieg manewrów, jednak już dzisiaj możemy zdradzić, że ich głównym zadaniem będzie sprawdzenie możliwości natarcia na Kostrzyn od strony wody ze wsparciem wojsk inżynieryjnych. Brytyjscy żołnierze na miejscu zweryfikowali poprzez wizję lokalną wstępne założenia przygotowywanego scenariusza i uzyskali niezbędne materiały i informacje. Następna wizyta robocza planowana jest w marcu.
Dodano: 17.01.2013

LICYTACJA WYCIECZKI DO "KRÓLA" ZAKOŃCZA WOSP
Ogromną radość sprawił nam udział w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kostrzynie nad Odrą. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w licytacji wycieczki do niedostępnego na co dzień Bastionu Król w kostrzyńskiej twierdzy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę zwycięzcy naszej aukcji internetowej. Za "wejściówkę" dla 5 osób darczyńca z Solca Kujawskiego zdecydował się zaoferować aż 630 zł! Jest to prawie tyle, za ile wylicytowano przelot samolotem nad Kostrzynem! Druga wejściówka licytowana ze sceny kostrzyńskiego amfiteatru nie osiągnęła takiej ceny (przy okazji dziękujemy Dyrektorowi KCK p. Zdzisławowi Garczarkowi za przeprowadzenie aukcji), jednakże liczy się przecież każda złotówka. Postaramy się zaoferować w przyszłym roku coś równie atrakcyjnego. W imieniu WOŚP - dziękujemy!
Dodano: 17.01.2013

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2014 roku

[ARCHIWUM Z ROKU 2010]    [ARCHIWUM Z ROKU 2011]    [ARCHIWUM Z ROKU 2012]    [ARCHIWUM Z ROKU 2014]
    [ARCHIWUM Z ROKU 2015]
(c) Muzeum Twierdzy Kostrzyn 2011 - wszystkie prawa zastrzeżone