NEW! Select language from the list below:

wydawnictwa

Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą AUTOR: Dominika Piotrowska
TYTUŁ: Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą
WYDAWCA: Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ROK WYDANIA: 2008 (I) / 2009 (II)
FORMAT: A4
OKŁADKA: miękka
JĘZYK: POLSKI/NIEMIECKI
CENA: 16,00 zł
Dostępna średnia ilość (poniżej 300 sztuk)
skan ksišżki

Autorka, Dominika Piotrowska tak pisze o książce: "Celem pracy jest nakreślenie historii zamku w Kostrzynie na tle wydarzeń historycznych obszaru Nowej Marchii oraz samego Kostrzyna - miasta leżącego u ujścia Warty do Odry. Dzieje zamku przedstawione będą od średniowiecza do momentu wyburzenia ruin w drugiej połowie XX wieku. Szczególnie uwaga zostanie skupiona na szesnastowiecznej przebudowie rezydencji, jej formach architektonicznych i detalu (portale i obramienia okienne). W dużej mierze będzie to próba rekonstrukcji budowli renesansowej, która była następnie wielokrotnie przebudowywana. Największy problem stanowi to, że nie zachowała się ona do dnia dzisiejszego. W dalszej części pracy podjęto próbę rozwiązania problemu autorstwa zamku oraz portali (co nie zostało jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte). Przedstawione zostaną analogie w zakresie architektury i wystroju rzeźbiarskiego (budowle leżące na terenie dzisiejszych Niemiec oraz na Dolnym Śląsku). Kolejnym etapem będzie poruszenie problematyki treści i funkcji ideowych budowli wraz z detalem architektonicznym, jak również próba oceny znaczenia zamku jako rezydencji margrabiego Jana. Kolejne rozdziały odpowiedzą na pytanie, jakie cele chciał osiągnąć władca poprzez rozbudowę miasta i zamku, ponadto jaka była symbolika charakterystycznych detali architektonicznych i dekoracji malarskiej elewacji. Realizację tematu niniejszej ksiązki utrudniał fakt, że zachowały się jedynie fundamenty zamku oraz fragmenty jednego z portali. Materiał ikonograficzny i opisy w literaturze stanowiły główną bazę źródłową niniejszej pracy. Należy stwierdzić, iż informacje zawarte w tychże źródłach i literaturze przedmiotu są często nieścisłe i sprzeczne ze sobą."

Zobacz inne wydawnictwa dostępne w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

Twierdza Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość Festung Küstrin 1945: Anspruch und Wirklichkeit Kostrzyńskie ulice - w przeszłości, po wojnie, obecnie Küstrins vielfältige Religionsgeschichte Zur Historie der Küstriner Apothheken von den Anfängen bis 1945

Kostrzyńskie Kościoły Kostrzyn 1232-1932 Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą 1750-1850: Wybór źródeł ikonograficznych Kostrzyńskie pejzaże - powojenne dzieje nadodrzańskiego miasta Küstrin - Stadgeschichte und Stadvercher

Spacer po Starym Kostrzynie Kostrzyńskie legendy De oppido et castello. Przeszłoœć i teraŸniejszoœć Twierdzy Kostrzyn Cozsterine-Küstrin-Kostrzyn. Twierdza ludzie kultura Küstrin-Kostrzyn. Z dziejów miasta i twierdzy

Forty. Jeńcy. Monety. Pasjoanci o Twierdzy Kostrzyn Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą. Wykopaliska. Cmentarze. Świątynie Kostrzyn nad Odrą. Bastion historii i przyrody Kostrzyn nad Odrą. Historia miasta i komunikacji Kostrzyńskie widoki - miasto na pocztówkach z epoki PRL

Dodano: 24 września 2011 roku
(c) Muzeum Twierdzy Kostrzyn 2010 - wszystkie prawa zastrzeżone