NEW! Select language from the list below:

AKTUALNOśCI
Pierwszy numer GK Z PAPIERU DO KOMPUTERA
Miło nam poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap utrwalania w formie cyfrowej prasy kostrzyńskiej wydawanej w trakcie przemian ustrojowych i w pierwszych latach powojennej demokracji (lata 90-te XX w.). W jego wyniku poddaliśmy procesowi digitalizacji "Gazetę Kostrzyńską", która początkowo była objęta patronatem Komitetu Obywatelskiego i MKZ NSZZ "Solidarność", a pierwsze dwanaście numerów (10.11.1989-6.11.1990) "wyprodukowano" na kserokopiarce! Od 23 lutego 1991 roku "GK" była współfinansowana z budżetu miasta, pojawiły się reklamy, ale i też bardziej profesjonalny wygląd. Łącznie wydano w pierwszym okresie 56 numerów tego czasopisma. Po zawirowaniach wokół osoby redaktora naczelnego grono redakcyjne zdecydowało się na kontynuowanie pracy pod nowym tytułem - "Dwutygodnik Kostrzyński", z zachowaniem dotychczasowej numeracji. ("Gazeta Kostrzyńska" wydawana była nadal, ale przez inny zespół redakcyjny.) Pierwszy numer "Dwutygodnika", który ukazał się 21 sierpnia 1993 roku, wnosił zupełnie inną jakość (zarówno pod względem edytorskim jak i merytorycznym) w kostrzyński rynek prasowy. Ostatni, setny numer, ukazał się 14 kwietnia 1995 zamykając pewien rozdział w historii kostrzyńskiej prasy. Poniżej mogą zapoznać się Państwo z archiwalnymi numerami, które z prawdziwą przyjemnością udostępniamy w formie cyfrowej dostosowanej do potrzeb Internetu.

GAZETA KOSTRZYŃSKA Z LAT 1989-1993:
LATA 1989-1991 (Nr 1-26)
LATA 1992-1993 (Nr 27-56)

DWUTYGODNIK KOSTRZYŃSKI Z LAT 1993-1995:
ROCZNIK 1993 Nr 1-10 (57-66)
ROCZNIK 1994 Nr 1-26 (67-92)
ROCZNIK 1995 Nr 1-8 (93-100)

Dodano: 25.06.2013

Nowe nabytki MUZEALNA CZYTELNIA POWIĘKSZA SWOJE ZBIORY
Zasoby biblioteki Muzeum systematycznie rosną. W ostatnim czasie nasze zbiory wzbogaciły się o kolejne wydawnictwa. Wiele książek otrzymujemy od zaprzyjaźnionych z kostrzyńskim muzeum osób prywatnych i instytucji, jak choćby biografia Fritza Schapera - twórcy pomnika Jana Kostrzyńskiego, katalog wystawy na Zamku Köpenick poświęconej porucznikowi von Katte, czy też przewodnik "Farmaceutycznym szlakiem", w którym zaprezentowana została także historia kostrzyńskich aptek. Miłośników batalistyki zainteresuje z pewnością cykl "Festung Posen 1945" poświęcony walkom o Poznań (15 pozycji książkowych oraz film). Równie ciekawe informacje znajdą miłośnicy tajemnic i eksploratorzy w książce autorstwa Leszka Adamczewskiego "Berlińskie wrota - Nowa Marchia w ogniu", w której sporo miejsca autor poświęcił twierdzy i fortom kostrzyńskim. Nowym nabytkiem jest też przewodnik dla turystów "Zachodnie kresy RP. Wzdłuż granicy na Odrze i Nysie" Bogusława Wojciecha Różyckiego.

MUZEALNA CZYTELNIA - SPIS POZYCJI

Brama Berlińska CORAZ LEPSZA KOMUNIKACJA Z MUZEUM
Muzeum Twierdzy Kostrzyn w celu poprawienia komunikacji z mieszkańcami miasta i nie tylko w ostatnim czasie wprowadziło szereg udogodnień, które spotkały się z dużym zainteresowaniem miłośników historii. Pierwszym z nich była lista mailingowa, licząca obecnie ponad 100 abonentów. Wciąż można zapisać się na nią [TUTAJ] Zaproponowaliśmy Państwu także możliwość zadawania pytań dotyczących historii Kostrzyna, na które staramy się w miarę możliwości odpowiedzieć. Tak powstał nowy dział HISTORIA MIASTA.
Zachęcamy do skorzystania z tych form komuniakcji z nami!

Czytelnia MUZEALNA CZYTELNIA
Z dniem 1 kwietnia br. Muzeum Twierdzy Kostrzyn udostępniło  miłośnikom historii gromadzone przez siebie zbiory książkowe oraz czasopisma związane z historią Kostrzyna i okolic, fortyfikacjami, uzbrojeniem itp. Ze zbiorów można korzystać jedynie na miejscu, w aktualnej siedzibie muzeum przy ul. Granicznej w dni robocze w godzinach od 9 do 14. W chwili obecnej nie przewidujemy możliwości wypożyczania publikacji, oferujemy natomiast odpłatne usługi kserograficzne. Pracownicy Muzeum służą pomocą i informacjami na temat zawartości poszczególnych pozycji. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z Muzealnej Czytelni!

(c) Muzeum Twierdzy Kostrzyn 2011 - wszystkie prawa zastrzeżone