NEW! Select language from the list below:

oferta archeologiczna oferta archeologiczna

Jednym z zadań statutowych Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest prowadzenie działalności związanej z ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych. Zadania takie wykonujemy obecnie na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, jak i na stanowiskach archeologicznych w sąsiednich gminach.

Oferujemy wykonanie prac archeologicznych na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządów oraz prowadzenie badań na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem na skutek robót budowlanych i ziemnych. Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z pomocą w kontaktach z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Oferujemy Państwu wykonanie usług archeologicznych w zakresie:
- kwerendy archiwalnej,
- archeologicznych badań powierzchniowych,
- archeologicznych badań sondażowych, wyprzedzających i ratowniczych badań archeologiczno - architektonicznych,
- nadzorów archeologicznych podczas prac ziemnych,
- naukowego opracowania wyników badań archeologicznych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania w/w prac.

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2011 roku
(c) Muzeum Twierdzy Kostrzyn 2011 - wszystkie prawa zastrzeżone